NASZA OFERTA

Przedstawiamy poniżej kilka informacji dotyczących świadczonych przez nas usług. Nie jest to pełna oferta, gdyż do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i każdego traktujemy wyjątkowo. Specyfika każdej firmy i każdej instytucji jest inna i z tego powodu dla każdego dostosowujemy indywidualny plan działania w celu sprawnego przeprowadzenia procesu wdrażania procedur ochrony danych osobowych. Dostosowujemy również plan działania inspektora ochrony danych.  

Ochrona danych osobowych.
Outsourcing IOD

Oferujemy pełnienie funkcji

Inspektora ochrony danych w formie outsourcingu usług.

 

Żadnych umów o pracę
Żadnych umów zlecenie
Żadnych ubezpieczeń i okresów wypowiedzenia

 

W ramach świadczonej przez nas usługi zapewniamy

kompleksową obsługę 
w zakresie ochrony danych osobowych

 

Opracowujemy i przygotowujemy dokumentację

 

Wdrażamy polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, niezbędne rejestry i upoważnienia

 

Nawiązując współpracę z nami, zapominasz o problemie

ochrony danych osobowych
to my chronimy dane Twoje i Twoich klientów
za Ciebie i w Twoim imieniu
 
Umowę o współpracy zawieramy natychmiast

po podjętej decyzji o współpracy 
lub w dowolnym wybranym terminie

 

Oferujemy konkurencyjne ceny za kompleksową obsługę 

Pomiary natężenia oświetlenia w placówkach oświatowych

Oświetlenie ma wpływ na zapewnienie właściwych warunków pracy ucznia w szkole jak również pracy nauczycieli.

Szkoła to miejsce, w którym uczeń spędza najwięcej czasu, nie wliczając oczywiście domu. Z tego też powodu warunki panujące w szkole powinny sprzyjać rozwojowi i zdrowiu młodych ludzi.

 

Wymagania oświetleniowe dotyczące pomieszczeń edukacyjnych zostały zawarte w rozdziale 5 normy PN-EN 12461-1:2012 „Światło i oświetlenie."

 

Dyrektorzy placówek oświatowych muszę okazać się odpowiednimi protokołami z badań natężenia oświetlenia oraz sprawności oświetlenia ewakuacyjnego w czasie kontroli np. SANEPID-u.

 

Oferujemy wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, równomierności rozłożenia oświetlenia oraz badania oświetlenia ewakuacyjnego.

 

Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz niezbędne urządzenia.