Dokument edytowalny w formacie .doc zawierający treść Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, którą powinni otrzymać wszyscy radni rad gmin, miast i powiatów oraz sołtysi.  Zalecam, żeby osoby, którym przedstawiono taką klauzulę informacyjną, potwierdził zapoznanie się z tą informacją przez złożenie podpisu na jednym egzemplarzu.

Po więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych zapraszam na mojego bloga www.karoladamek.pl

W przypadku problemu z plikiem, chęci otrzymania faktury bądź nawiązania współpracy w ramach opracowania i wdrożenia kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji inspektora ochrony danych zapraszam do kontaktu pod adresem info@karoladamek.pl

Klauzula informacyjna dla radnych rady gminy/miasta/powiatu oraz sołtysów

4,99 złCena