Dokument edytowalny w formacie .doc zawierający treść Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, którą powinni otrzymać wszyscy uczestnicy obrad rady gminy, miasta lub powiatu. Zalecane minimum to wywieszenie informacji w widocznym miejscu przed wejściem na salę obrad. O ile radni i sołtysi oraz pozostałe osoby na stałe biorące udział w sesjach, mogą podpisać zapoznanie się z tą informacją w celu potwierdzenia, o tyle osoby z zewnątrz (np. mieszkańcy) biorące udział w sesji sporadycznie lub wyjątkowo, nie koniecznie muszą dokumentować zapoznanie się z informacją własnoręcznym podpisem. 

Po więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych zapraszam na mojego bloga www.karoladamek.pl

W przypadku problemu z plikiem, chęci otrzymania faktury bądź nawiązania współpracy w ramach opracowania i wdrożenia kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji inspektora ochrony danych zapraszam do kontaktu pod adresem info@karoladamek.pl 

Klauzula informacyjna dla uczestników obrad rad gmin/miast/powiatów

4,99 złCena