Skip to content

Nasza oferta

Ochrona danych osobowych. Outsourcing IOD

Oferujemy pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych w formie outsourcingu usług.
Żadnych umów o pracę. Żadnych umów zlecenie. Żadnych ubezpieczeń i okresów wypowiedzenia.
W ramach świadczonej przez nas usługi zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych.
Opracowujemy i przygotowujemy dokumentację.
Wdrażamy polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, niezbędne rejestry i upoważnienia.
Nawiązując współpracę z nami, zapominasz o problemie ochrony danych osobowych to my chronimy dane Twoje i Twoich klientów za Ciebie i w Twoim imieniu.
Umowę o współpracy zawieramy natychmiast po podjętej decyzji o współpracy lub w dowolnym wybranym terminie.
Oferujemy konkurencyjne ceny za kompleksową obsługę .

Pomiary natężenia oświetlenia w placówkach oświatowych

Oświetlenie ma wpływ na zapewnienie właściwych warunków pracy ucznia w szkole jak również pracy nauczycieli. Szkoła to miejsce, w którym uczeń spędza najwięcej czasu, nie wliczając oczywiście domu. Z tego też powodu warunki panujące w szkole powinny sprzyjać rozwojowi i zdrowiu młodych ludzi.
Wymagania oświetleniowe dotyczące pomieszczeń edukacyjnych zostały zawarte w rozdziale 5 normy PN-EN 12461-1:2012 „Światło i oświetlenie."
Dyrektorzy placówek oświatowych muszę okazać się odpowiednimi protokołami z badań natężenia oświetlenia oraz sprawności oświetlenia ewakuacyjnego w czasie kontroli np. SANEPID-u.
Oferujemy wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, równomierności rozłożenia oświetlenia oraz badania oświetlenia ewakuacyjnego.
Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz niezbędne urządzenia.