Nauczanie zdalne – Zalecenia dla szkół

ZALECENIA DLA SZKÓŁ Urząd Ochrony Danych Osobowych (dalej UODO) wydał zalecenia dla szkół w związku z wprowadzeniem obowiązku zdalnego nauczania. Wiele kwestii, które zostały zawarte w zaleceniach, przedstawiłem już w artykule “Zasady ochrony danych osobowych w czasie pracy zdalnej“. Muszę jednak zwrócić uwagę na kilka równie ważnych kwestii. UODO dopuszcza możliwość pracy na prywatnych komputerach, […]