NIE PRZETWARZAJ DANYCH OSOBOWYCH BEZ UPOWAŻNIENIA

Zanim zaczniesz przetwarzać dane osobowe w pracy, poproś przedstawiciela administratora danych (szefa, kierownika, dyrektora) żeby nadał Ci upoważnienie