ROZWÓJ JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Instytucje zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym odnotowały w ostatnich latach bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Badanie bezpieczeństwa stron internetowych samorządów przeprowadzone przez zespół CSIRT NASK w 2020 r. w ponad połowie zbadanych witryn ujawniło podatności na ataki, w tym poważne błędy. Są one coraz częściej zauważane i wykorzystywane przez cyberprzestępców. […]