Dokument edytowalny w formacie .doc zawierający treść Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych pracownika. Zgodnie z artykułem 13 RODO, w chwili pozyskiwania danych osobowych od osoby nawiązującej stosunek pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania zatrudnianej osoby m.in. o celu, sposobie, czasie przetwarzania danych oraz udzielenia pozostałych informacji określonych w przepisach dotyczących przetwarzania dancych osobowych. Dla własnego bezpieczeństwa, pracodawca powinien uzyskać potwierdzenie zapoznania się z informacją przez pracownika, najlepiej w postaci złożonego podpisu na jednym egzemplarzu klauzuli.

Po więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych zapraszam na mojego bloga www.karoladamek.pl

W przypadku problemu z plikiem, chęci otrzymania faktury bądź nawiązania współpracy w ramach opracowania i wdrożenia kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji inspektora ochrony danych zapraszam do kontaktu pod adresem info@karoladamek.pl

Klauzula informacyjna dla pracownika

4,99 złCena