Dokument edytowalny w formacie .doc zawierający treść Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, którą należy przedstawić wykonawcy prac budowlanych w trakcie zawierania z nim umowy o wykonanie takich prac. Zlecającego pracę zobowiązuje do tego artykuł 13 RODO. Zalecam, żeby wykonawca potwierdził zapoznanie się z tą informacją przez złożenie podpisu na jednym egzemplarzu.

Po więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych zapraszam na mojego bloga www.karoladamek.pl

W przypadku problemu z plikiem, chęci otrzymania faktury bądź nawiązania współpracy w ramach opracowania i wdrożenia kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienia funkcji inspektora ochrony danych zapraszam do kontaktu pod adresem info@karoladamek.pl

Klauzula informacyjna do Umowy o roboty budowlane

6,99 złCena