Czy uczeń może nagrywać nauczyciela na lekcji?

Nie istnieją przepisy zakazujące takiego postępowania. Na tytułowe pytanie należy więc odpowiedzieć TAK. Uczeń może nagrywać nauczyciela podczas lekcji. Niestety nie bezwarunkowo. Jest kilka warunków, które muszą zostać spełnione, żeby taka czynność była zgodna z przepisami prawa ogólnego oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w danej placówce oświatowej.