Organ prowadzący może mieć dostęp do orzeczeń

Rośnie liczba dzieci z problemami rozwojowymi, dlatego tak ważne jest by wcześnie je wykrywać i im przeciwdziałać. Jedna z form pomocy takim uczniom to indywidualne nauczanie. Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Polsce korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej objęte jest ochroną danych osobowych, dlatego poradnie oddają całość dokumentów […]