Dyrektor szkoły ma prawo przekazać dane ucznia do sanepidu

Co jakiś czas powraca do mnie pytanie: Czy dyrektor szkoły lub przedszkola ma prawo przekazać dane ucznia do sanepidu np. w związku z kontaktem ucznia z osobą zakażoną. Ostatnio pojawiło się również pytanie czy nauczyciel nie będący dyrektorem może takie dane przekazać. Po ostatnich zmianach ogłoszonych przez Ministra Zdrowia temat wydaje się być nieco zdezaktualizowany […]