INSTRUKCJA – zawiadomienie UODO o powołaniu inspektora ochrony danych

Uruchom przeglądarkę internetową. Wyszukaj na stronie biznes.gov.pl formularza do zawiadomienia o powołaniu IOD lub skorzystaj z linka: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/871

Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na poniższą stronę. Kliknij przycisk [Załatw online]

Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do konkretnego formularza (konkretnej usługi).

Kliknij przycisk [Rozpocznij]

Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do strony logowania. Jeśli masz założone konto w serwisie biznes.gov.pl możesz zalogować się korzystając z drugiej możliwości i załatwić sprawę tylko w serwisie biznes.gov.pl. Jeśli nie masz konta lub chcesz skorzystać z profilu zaufanego wybierz pierwszą opcję.

Kliknij przycisk [Zaloguj się przez Login.gov.pl]

Wybierz sposób logowania.

Jeśli chcesz skorzystać z profilu zaufanego kliknij przycisk [Profil zaufany].

Wprowadź swoje dane (login i hasło do profilu e-PUAP)

Jeśli obsługujesz kilka profili wybierz odpowiedni. Jeśli masz tylko jeden to zaznacz go i kliknij dalej.

Zaznacz odpowiednio czy składasz wniosek we własnym imieniu czy jako pełnomocnik i kliknij [Dalej].

Wypełnij dane i adres administratora danych i kliknij [Dalej].

Uzupełnij dane Inspektora ochrony danych. Adres e-mail oraz numer telefonu podaj te, które udostępnione są publicznie jako dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych. Kliknij [Dalej].

Kliknij [Dodaj reprezentanta] i wprowadź dane osoby reprezentującej administratora danych (np. dyrektora jednostki). Zatwierdź wprowadzone dane.

Zaznacz wybranego reprezentanta i kliknij [Dalej].

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną.

Zaznacz potwierdzając zapoznanie się z informacjami i kliknij [Dalej].

Sprawdź czy zgadza się urząd odbierający wniosek i kliknij [Dalej].

W celu podpisania zawiadomienia profilem zaufanym kliknij [PODPIS ZAUFANY].

Kliknij [Podpisz podpisem zaufanym].

Podpisanie dokumentu przebiega identycznie jak w przypadku wszystkich innych dokumentów. Na podany w systemie ePUAP numer telefonu otrzymasz kod potwierdzający. Wprowadź go do systemu i potwierdź.

Wydrukuj potwierdzenie przesłania zawiadomienia i zachowaj w dokumentacji na potrzeby potwierdzenia czynności zgłoszenia.

Nie otrzymasz żadnego potwierdzenia ani w wersji elektronicznej ani w wersji papierowej. Po zakończonym procesie zawiadomienia nie będziesz rónież w mógł sprawdzić czy zgłoszenie zostało wykonane czy nie. Dlatego wydruk potwierdzenia jest bardzo istotny.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z elektronicznym zawiadomieniem możesz skorzystać z pomocy. Poniżej dane kontaktowe do centrum pomocy.

Pobierz gotowe druki, dokumenty i formularze.